FRIDRICHOVÁ, Marcela, Dominik GAZDIČ, Karel DVOŘÁK, Jana PEKÁRKOVÁ a Karel KULÍSEK. Study of hydration process of ternesite clinker. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2018, s. 1-6 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/385/1/012014
Uložit do Citace PRO