GALÁŽ, Zoltán. Hodnocení Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy hypokinetické dysartrie [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137115. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mekyska.
Uložit do Citace PRO