KRIŠTOF, Ondřej. Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13715. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Ivana Pilátová.
Uložit do Citace PRO