VAŘBUCHTA, Petr, Hana CHALUPOVÁ, Vít HROMÁDKA a Eva VÍTKOVÁ. Risk variables in evaluation of transport projects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2017, 236(1), 1-7 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/236/1/012112

Uložit do Citace PRO