DRÁBIKOVÁ, Juliána. Příprava a charakterizace konverzních fluoridových povlaků na biodegradabilních hořčíkových slitinách [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137167. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Ptáček.

Uložit do Citace PRO