STRECKER, Zbyněk, Jakub ROUPEC, Ivan MAZŮREK, Ondřej MACHÁČEK a Michal KUBÍK. Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system. Advances in Mechanical Engineering [online]. SAGE Publications, 2018, 10(11), 1-8 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1687-8140. Dostupné z: doi:10.1177/1687814018811193

Uložit do Citace PRO