CHALUPA, Daniel a Jan MIKULKA. A Novel Tool for Supervised Segmentation Using 3D Slicer. Symmetry [online]. MDPI, 2018, 10(11), 1-9 [cit. 2022-06-27]. ISSN 2073-8994. Dostupné z: doi:10.3390/sym10110627

Uložit do Citace PRO