SOCHOR, Jiří, Ondřej ZÍTKA, Helena ŠKUTKOVÁ, et al. Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus. MOLECULES [online]. MDPI, 2010, 2010(15), 6285-6305 [cit. 2021-5-8]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: doi:10.3390/molecules15096285
Uložit do Citace PRO