ZELEŇÁKOVÁ, Martina, Jaroslav VIDO, Maria Manuela PORTELA, Pavol PURCZ, Peter BLIŠTÁN, Helena HLAVATÁ a Petr HLUŠTÍK. Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013. Water [online]. MDPI, 2017, 9(12), 922-941 [cit. 2023-02-04]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w9120922

Uložit do Citace PRO