HLUŠTÍK, Petr a Jiří NOVOTNÝ. The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems. Water [online]. MDPI, 2018, 10(6), 1-13 [cit. 2023-01-27]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w10060689

Uložit do Citace PRO