RUČKA, Jan, Jan HOLEŠOVSKÝ, Tomáš SUCHÁČEK a Ladislav TUHOVČÁK. An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic. Water [online]. MDPI, 2018, 10(424), 1-20 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w10040424

Uložit do Citace PRO