KOSTELNÍK, Adam, Pavel KOPEL, Alexander ČEGAN a Miroslav POHANKA. Construction of an acetylcholinesterase sensor based on synthesized paramagnetic nanoparticles, a simple tool for neurotoxic compounds assay. SENSORS [online]. MDPI, 2017, 17(4), 1-12 [cit. 2021-12-09]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s17040676

Uložit do Citace PRO