SOCHOR, Jiří, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, Boris KRŠKA a René KIZEK. Sharka: The Past, The Present and The Future. VIRUSES-BASEL [online]. MDPI, 2012, 4(11), 2853-2901 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1999-4915. Dostupné z: doi:10.3390/v4112853

Uložit do Citace PRO