AGHILI, A. Analytic solutions for singular integral equations and non-homogeneous fractional PDE. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017, 6(2), 111-125 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2017.07
Uložit do Citace PRO