DAS, P. K. a L. K. VASHISHT. Traces of Hadamard and Kronecker products of matrices. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017, 6(2), 143-150 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2017.09
Uložit do Citace PRO