HORÁK, Aleš. Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.
Uložit do Citace PRO