KOŠTIAL, Rostislav, Luboš JANHUBA a Jiří HLINKA. Aircraft leading edges minor damages detection based on thermographic survey of electrical anti-icing system. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 15-22 [cit. 2022-08-08]. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: doi:10.13164/conf.read.2018.2

Uložit do Citace PRO