ŠPLÍCHAL, Miroslav. Reduction in the pilot’s stress during the landing maneuver by providing accurate height information. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 23-31 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: doi:10.13164/conf.read.2018.3
Uložit do Citace PRO