JANHUBA, Luboš, Jiří HLINKA a Rostislav KOŠTIAL. Integrated method utilizing graph theory and fuzzy logic for safety and reliability assessment of airborne systems. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 32-44 [cit. 2021-6-13]. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: doi:10.13164/conf.read.2018.4
Uložit do Citace PRO