MALALAN, Nina a Pavel ZIKMUND. Vibration feedbacks in pilot-aircraft haptic interaction. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 98-108 [cit. 2021-6-12]. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: doi:10.13164/conf.read.2018.10
Uložit do Citace PRO