ČERMÁK, Peter. Identifikace osob oční duhovkou [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13730. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ilona Janáková.
Uložit do Citace PRO