MAŠEK, Jakub, Daniel KOUTNÝ a Robert POPELA. Thermal conductivity of Cu7.2Ni1.8Si1Cr copper alloy produced via SLM and ability of thin-wall structure fabrication. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 119-129 [cit. 2021-9-23]. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: doi:10.13164/conf.read.2018.12
Uložit do Citace PRO