DEÁK, Péter a Michał KOWALIK. Composite aircraft joint experimental testing with digital image correlation. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 150-160 [cit. 2023-03-21]. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: doi:10.13164/conf.read.2018.15

Uložit do Citace PRO