NAVRÁTIL, Jan a Luboš JANHUBA. About conference. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, 1-6. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137332
Uložit do Citace PRO