Úvodní slovo šéfredaktora. 29. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 2 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137338
Uložit do Citace PRO