SEMERÁD, Pavel a Lucie SEMERÁDOVÁ. Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 9-13 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137340
Uložit do Citace PRO