DOBROVOLNÁ, Eva. Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 14-17 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137341

Uložit do Citace PRO