HRBÁČEK, Jan. Navigation and Information System for Visually Impaired [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137351. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vladislav Singule.

Uložit do Citace PRO