ŠTĚPÁNEK, Petr, Jana NOVOTNÁ, Hana NEČASOVÁ, et al. Události č. 2/2018-2019 [online]. 29. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2018, 64 s. [cit. 2021-11-30]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137363

Uložit do Citace PRO