JANÍČEK, Ladislav a Petr ŠTĚPÁNEK, ed. Výroční zpráva VUT v Brně o hospodaření za rok 2015. 2015. Vysoké učení technické v Brně, 2016, 87 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137365

Uložit do Citace PRO