KOLČAVOVÁ, Radana, ed. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2016. 2016. Vysoké učení technické v Brně, 2017, 106 s. ISBN 978-80-214-5482-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137366

Uložit do Citace PRO