KOLČAVOVÁ, Radana, ed. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2017. 2017. Vysoké učení technické v Brně, 2018, 114 s. ISBN 978-80-214-5615-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137368

Uložit do Citace PRO