ŠŤASTNÝ, Jiří, Michal MUNK a Luboš JURÁNEK. Automatic bird species recognition based on birds vocalization. Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing [online]. Springer Nature, 2018, 2018(12), 1-7 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1687-4722. Dostupné z: doi:10.1186/s13636-018-0143-7

Uložit do Citace PRO