PERUTKA, Michal. Nvrh technologie a uspodn­ vroby drku [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13738. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. stav stroj­rensk© technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.

Uložit do Citace PRO