PERUTKA, Michal. Návrh technologie a uspořádání výroby držáku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13738. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.
Uložit do Citace PRO