LIŠKA, Pavel, Barbora NEČASOVÁ a Jiří ŠLANHOF. Influence of Technological Procedures on Mechanical Properties of Bonded Joint. Applied Adhesion Science [online]. Springer Nature, 2018, 6(1), 1-20 [cit. 2023-03-22]. ISSN 2196-4351. Dostupné z: doi:10.1186/s40563-018-0114-3

Uložit do Citace PRO