NĚMCOVÁ, Denisa. Návrh rekonstrukce jezu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137382. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.
Uložit do Citace PRO