VLACH, Jan. Územní studie využití aktuálního rozvojového území Dolní Vítkovice, Ostrava [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO