MUZIKÁŘ, Vladimír. Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.

Uložit do Citace PRO