FLÖSSLER, Libor. Brněnské brownfields u řeky Svitavy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.
Uložit do Citace PRO