PODIVÍNSKÁ, Adéla. Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137423. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.

Uložit do Citace PRO