DIBLÍK, Josef, Irada DZHALLADOVA a Miroslava RŮŽIČKOVÁ. Stabilization of company’s income modeled by a system of discrete stochastic equations. Advances in Difference Equations [online]. Springer Nature, 2014, 2014(289), 1-8 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1687-1847. Dostupné z: doi:10.1186/1687-1847-2014-289

Uložit do Citace PRO