SCHÄFEROVÁ, Hana. Otopné systémy v předškolních zařízeních [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13745. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Topič.
Uložit do Citace PRO