DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě [online]. CERM, 2008 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-7204-605-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137454

Uložit do Citace PRO