PAVEL, Jura. Systémy a procesy [online]. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137455

Uložit do Citace PRO