MEZNÍK, Ivan. Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy [online]. CERM, 2017 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-5512-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137456

Uložit do Citace PRO