LEPCIO, Petr. Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137457. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Josef Jančář.

Uložit do Citace PRO