LAŽA, Matěj. Ocelová konstrukce tribuny [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO