NĚMEČEK, Lukáš. Automatizace výrobních systémů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13750. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.

Uložit do Citace PRO