HORŇÁKOVÁ, Lenka. Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137511. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.

Uložit do Citace PRO