HRÁČKOVÁ, Eliška. Polyfunkční dům Domamyslice [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Markéta Sedláková.
Uložit do Citace PRO